Yn diwedd y ugeinfed ganrif, cafodd y project yma ei ddechrau gyda’r nod o creu map mileniwm a calendr o’r pentref a bydd yn cael ei rhoi i pob plentyn yn y pentref. Hefyd, cafodd y ddwy ysgol a’r llyfrgell yn y pentref copi o’r map.