Cafodd y project i adfywio a gwella y Cofeb Rhyfel a’r safle o gwmpas y ardal ei trafod yn 2004. Roedd hyn yn dilyn digwyddiad o fandaliaeth lle cafodd y gwn ar y cerflun ei dinistrio. Roedd adeg hir lle oedd dim gwn ar y cerflun cyn i dyn busnes o tramor talu i gwn newydd cael ei gosod.


Roedd y Gymdeithas Treftadaeth Bagillt yn cytuno i codi arian i rhan cyntaf o project adfywio bydd yn atgyweirio ar y safle. Roedd ychydig o trafodaeth dros ail gosod y enwau o’r Ail Rhyfel Byd, ond ar ôl trafodaeth gyda pobl oedd gyda diddordeb yn y safle, gyda cytundeb fod hyn ddim yn y rhan cyntaf o’r project.


Roedd y pryderon yn cael ei codi dros diogelwch y safle, a cynnal a chadw o’r cerflun. Cafodd ei cytuno fod y safle gorfod cael ei goleuo yn dda ar ôl y cyn fandaliaeth, ac hefyd fod y llawr o gwmpas y cerflun ei ail gosod.


Tachwedd 2007 Hydref 2007 Rhagfyr 2006