Mae llawer o pobl ymfudiadau i ac o Bagillt dros y canrifoedd. Yn yr oesoedd tywyll, roedd Bagillt, ar adegau, yn y teyrnas Sacsoniaid o Mercia, ond mae’n debygol fod y poblogaeth lleol yn Cymraeg. Roedd y newidiadau mewn poblogaeth yn digwydd yn fwyaf yn ystod y chwildro diwydiannol yn y pedwaredd ganrif ar bymtheg.

Gyda llawer o pyllau glo yn dechrau agor ar draws Bagillt (roedd 11 o pyllau glo yn Bagillt), roedd llawer o gweithwyr newydd yn dechrau dod o gweddill gogledd Cymru, ac yn arbennig o Swydd Stafford yn Lloegr. Yn ystod y trydedd ganrif ar pymtheg a deunawfed ganrif roedd llawer o pobl yn allfudiad yn digwydd yn Cymru, gyda pobl yn symud i Cambria yn Gorllewin Pennsylvania yn y Unol Daleithiau o America. Roedd allfudiad o Bagillt yn cael ei gweld mor gynnar ag diwedd y pedwaredd ganrif ar bymtheg, gyda pobl yn symud i edrych am aur yn Awstralia, ac hefyd y pobl oedd yn credu edrych am mamwlad Cymraeg rhydd, gyda llawer o pobl yn symud i Patagonia, Yr Ariannin, lle roedd nhw yn setlo wrth llyn mawr yn yr Andes, yn agos i’r dref o Trefelin. Mae dref yno yn cael ei alw yn Llyn Bagillt, felly mae’n debygol fod pobl o Bagillt oedd wedi sefydlu y dref yma.