L&G Howells oedd cynhyrchwyr olwynion dwr yn y 19eg canrif. Yn bu creu ddau olwyn dwr i Ynys Manaw. Roedd y ddwy yn 15 meder, un i East Laxey, ac un arall i’r pwll plwm Snaefell. Ar ôl 50 blwynedd cafodd yr olwyn yn Snaefell ei gwerthu i pwll clai China ar Bodmin Moor Cornwall, o’r enw ‘The Gawns Wheel’, ac ar yr adeg, hon oedd yr olwyn dwr mwyaf oedd yn gweithio yn Lloegr. Yn 1971 cafodd ei symud i amgueddfa pyllau plwm ac arian yn Llywernog yn agos i Aberystwyth, lle mae’n aros am adferiad.