Cafodd y Foresters’ Hall, sydd yn sefyll ar y Stryd Fawr yn y Pentre, ei cwblhau a’i agor fel tŷ Cocoa ar Medi 6ed 1879.

Cafodd ei adeiladu trwy codi arian o’r sector cyhoeddus, gyda arian yn dod o tanysgrifiadau a rhoddion gan unigolion a oedd gan diddordeb i hybu y Temperance. Enillodd y clwb Foresters’ Bagillt morgais o £800 ar y adeilad. Agorodd fel partner a’r Cwmni Tai Cocoa; gyda tai cocoa yn dod yn poblogaidd o fewn trefi a dinasoedd mawr yn Lloegr, daeth y tai cocoa yn Bagillt yr un cyntaf yn Cymru.

Yn 1885 aeth y clwb i fewn i hylifedd, ac yn fuan cafodd ei droi i fewn i siop a ystafelloedd ymgynulliad. Cafodd y ystafelloedd ymgynulliad ei defnyddio fel ystafell biliards, dal cyngherddau, a ymddangos ffilmiau, tra cafodd y siop ei troi i fewn i gwystlwr, ac yn y diwedd Swyddfa Post.

Roedd yr adeilad yma yn dechrau syrthio i lawr ar ôl i’r Swyddfa Post symud i’r adeilad newydd ar draws y stryd yn 1996. Heddiw mae’r adeilad yn cael ei ddefnyddio fel fflatiau ar ôl i dyn busnes safio’r adeilad yn dechrau’r un ar hugain ganrif. Dyma llun o’r adeilad yn 1991.